UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU PŘI PEF ČZU V PRAZE | Akademie Šumperk
+420 583 213 013
Menu
+420 583 213 013
Přihláška do kurzu

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU PŘI PEF ČZU V PRAZE


Akademie Jana Amose Komenského v Šumperku – Konzultační středisko PEF České zemědělské univerzity v Praze, nabízí seniorům pro akademický rok 2021/2022 virtuální studium „Univerzity třetího věku“. Jedná se o vzdělávací program, který nabízí seniorům možnosti jak aktivně trávit svůj volný čas. Nabízí možnost osvěžit si pozapomenuté znalosti a doplnit je novými poznatky, pohovořit si s předními odborníky na různá témata a případně i posílit svůj životní optimismus. 

Kolektiv věkově i názorově podobně orientovaných "spolužáků" a zkušení lektoři umožní posluchačům diskusi či zamyšlení nad problémy dnešního uspěchaného světa, který se ve svých důsledcích, ať chceme nebo ne, bytostně dotýká každého z nás.

Studijní program je tříletý / 6 semestrů/. Každý semestr má 6 přednášek. Přednášky se konají po 14 dnech vždy ve čtvrtek  v dopoledních i odpoledních hodinách a  výuka je v rozsahu dvou vyučovacích hodin.   Přednášky se konají v učebnách   na  Akademii Jana Amose Komenského, nám. Míru č.4, Šumperk.

Přihlášky a další informace ke studiu získáte na Akademii Jana Amose Komenského, nám. Míru č.4, Šumperk, tel. 603 293 688, prusova@ajak-sumperk.cz. 

 

 

V měsíci ZÁŘÍ zahajujeme ZIMNÍ semestr 2023/2024 v KS Šumperk tématy:

 

Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě  (začínáme 27. ZÁŘÍ 2023) 

Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek. Přednáškami provází prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

 

1.  Sex v době temna – 27.9.2023
2.  Obyčejný život v baroku (život bez lesku barokní nádhery) – 12.10.2023
3.  Kriminalita a každodennost  – 26.10.2023
4.  Mýtus čarodějnických procesů na severní Moravě – 9.11.2023
5.  Boblig kontra Lautner, dobro kontra zlo? – 23.11.2023
6.  Malé dějiny velkého světa (dobrodružný život prosté ženy)  – 7.12.2023

Přednášky se konají  v dopoledních hodinách v době od 10.30 do 12.00 hod.  Výuka probíhá v budově Akademii Jana Amose Komenského  v Šumperku, nám. Míru č.4., v učebně č. 4, 1. poschodí. Ke studiu je nutné se přihlásit mailem: prusova@ajak-sumperk.cz, nebo na tel. 603 293 688.   

  

Habsburkové bez trůnu (začínáme 27. ZÁŘÍ 2023)

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie. Přednáškami provází  prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

 

1.  Habsburský rod v „dlouhém 19.století“ – 27.9.2023
2.  Arcivévoda Jan Nepomuk Salvátor (Jan Orth) – 12.10.2023
3.  Arcivévoda Leopold Ferdinand (Leopold Wölfling) – 26.10.2023
4.  Arcivévoda Ferdinand Karel (Ferdinand Burg) – 9.11.2023
5.  Arcivévodkyně Luisa (hraběnka Montignoso) – 23.11.2023
6.  Utajení Habsburkové  – 7.12.2023

Přednášky se konají  v odpoledních hodinách v době od 14.00 do 15.30 hod.  Výuka probíhá v budově Akademii Jana Amose Komenského  v Šumperku, nám. Míru č.4., v učebně č. 4, 1. poschodí. Ke studiu je nutné se přihlásit mailem: prusova@ajak-sumperk.cz, nebo na tel. 603 293 688.   

    

Habsburkové bez trůnu (začínáme 5. ŘÍJNA 2023)

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie. Přednáškami provází  prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

 

1.  Habsburský rod v „dlouhém 19.století“ – 5.10.2023
2.  Arcivévoda Jan Nepomuk Salvátor  (Jan Orth) - 19.10.2023
3.  Arcivévoda Leopold Ferdinand (Leopold Wölfling) – 2.11.2023
4.  Arcivévoda Ferdinand Karel (Ferdinand Burg)  – 16.11.2023
5.  Arcivévodkyně Luisa (hraběnka Montignoso) – 30.11.2023
6.  Utajení Habsburkové   – 14.12.2023        

Přednášky se konají  v dopoledních hodinách v době od 10.00 do 11.30 hod.  Výuka probíhá v budově Akademii Jana Amose Komenského  v Šumperku, nám. Míru č.4., v učebně č. 4, 1. poschodí. Ke studiu je nutné se přihlásit mailem: prusova@ajak-sumperk.cz, nebo na tel. 603 293 688.                              

 

Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě  (začínáme 5. ŘÍJNA 2023) 

Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek. Přednáškami provází prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

 

1.  Sex v době temna – 5.10.2023
2.  Obyčejný život v baroku (život bez lesku barokní nádhery) – 19.10.2023
3.  Kriminalita a každodennost  – 2.11.2023
4.  Mýtus čarodějnických procesů na severní Moravě – 16.11.2023
5.  Boblig kontra Lautner, dobro kontra zlo? – 30.11.2023
6.  Malé dějiny velkého světa (dobrodružný život prosté ženy)  – 14.12.2023   

Přednášky se konají  v odpoledních hodinách v době od 14.00 do 15.30 hod.  Výuka probíhá v budově Akademii Jana Amose Komenského  v Šumperku, nám. Míru č.4., v učebně č. 4, 1. poschodí. Ke studiu je nutné se přihlásit mailem: prusova@ajak-sumperk.cz, nebo na tel. 603 293 688.           

  

V měsíci ÚNORU zahajujeme ZIMNÍ semestr 2023/2024 v KS Dolní Studénky  tématy:


Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě  (začínáme 3. ŘÍJNA 2023) 

Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek. Přednáškami provází prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

 

1.  Sex v době temna – 3.10.2023
2.  Obyčejný život v baroku (život bez lesku barokní nádhery) – 17.10.2023
3.  Kriminalita a každodennost  – 31.10.2023
4.  Mýtus čarodějnických procesů na severní Moravě – 14.11.2023
5.  Boblig kontra Lautner, dobro kontra zlo? – 28.11.2023
6.  Malé dějiny velkého světa (dobrodružný život prosté ženy)  – 12.12.2023

 

Přednášky se konají  jednou za čtrnáct dnů vždy v úterý v dopoledních hodinách v době od 9.00 do 10.30 hod  v  zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Studénky.
 

Kalendář akcí

Zobrazit všechny AKCE
Zobrazit všechny AKCE

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější používání našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Souhlasím