UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU PŘI PEF ČZU V PRAZE | Akademie Šumperk
+420 583 213 013
Menu
+420 583 213 013
Přihláška do kurzu

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU PŘI PEF ČZU V PRAZE


Akademie Jana Amose Komenského v Šumperku – Konzultační středisko PEF České zemědělské univerzity v Praze, nabízí seniorům pro akademický rok 2020/2021 virtuální studium „Univerzity třetího věku“. Jedná se o vzdělávací program, který nabízí seniorům možnosti jak aktivně trávit svůj volný čas. Nabízí možnost osvěžit si pozapomenuté znalosti a doplnit je novými poznatky, pohovořit si s předními odborníky na různá témata a případně i posílit svůj životní optimismus. 

Kolektiv věkově i názorově podobně orientovaných "spolužáků" a zkušení lektoři umožní posluchačům diskusi či zamyšlení nad problémy dnešního uspěchaného světa, který se ve svých důsledcích, ať chceme nebo ne, bytostně dotýká každého z nás.

Studijní program je tříletý / 6 semestrů/. Každý semestr má 6 přednášek. Přednášky se konají po 14 dnech vždy ve čtvrtek a výuka je v rozsahu dvou vyučovacích hodin /14.00 – 15.30 hod./. Výuka probíhá v učebně Akademie Jana Amose Komenského, nám. Míru č.4, Šumperk.

Přihlášky a další informace ke studiu získáte na Akademii Jana Amose Komenského, nám. Míru č.4, Šumperk, tel. 583 213 013, 603 293 688. 

 

 

V měsíci ÚNORU zahajujeme letní semestr 2020/2021 v KS Šumperk tématy:

 

Rituály evropských královských rodů (začínáme 11. února 2021)

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou narození, svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královským rodinám, o kterých jsme se učili v dějepisu, ale i těm méně známým. Přednáškami provází doc. Mgr. Kamil Rodan, Ph.D. 

1. Zakotvení evropských královských rodů v historii – 11. 2. 2021
2. Narození a křty – 25. 2. 2021
3. Zásnuby a svatby – 11. 3.2021
4. Rozvody  25. 3. 2021
5. Pohřby – 8. 4. 2021
6. Hroby, hrobky, pohřebiště – 22. 4. 2021

Přednášky se konají  jednou za čtrnáct dnů vždy ve čtvrtek  v odpoledních hodinách, v době od 14.00 do 15.30 hod. Výuka probíhá v učebně č.4. v prvním poschodí na Akademii Jana Amose Komenského v Šumperku, nám. Míru č.4. Ke studiu je nutné se přihlásit mailem: prusova@ajak-sumperk.cz, nebo na tel. 603 293 688.

 

Gian Lorenzo Berniny - genius evropského baroka (začínáme 4. února 2021)

Přednášky odborným pohledem sledují život a dílo neapolského rodáka Giana Lorenza Berniniho - jednoho z nejvýznamnějších umělců evropského baroka. Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou narození, svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královským rodinám, o kterých jsme se učili v dějepisu, ale i těm méně známým. Přednáškami provází doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

 

1. Život a dílo – 4. 2. 2021
2. Práce pro kardinála Scipione Borghese - 18.2.2021
3. Dílo pro chrám sv. Petra ve Vatikánu – 4.3.2021
4. Fontány – 18.3.20210
5. Soukromé kaple jako univerzální umělecké dílo – 1.4.2021
6. Architekt – 15.4.2021

 

Přednášky se konají  jednou za čtrnáct dnů vždy ve čtvrtek  v odpoledních hodinách, v době od 14.00 do 15.30 hod. Výuka probíhá v učebně č.4. v prvním poschodí na Akademii Jana Amose Komenského v Šumperku, nám. Míru č.4. Ke studiu je nutné se přihlásit mailem: prusova@ajak-sumperk.cz, nebo na tel. 603 293 688.

 

Dějiny oděvní kultury (začínáme 4. února 2021)

 

Osnova přenášek:

1. Cestou pravěkého lovce až k úpatí pyramid – 4. 2. 2021
Než se společně vydáme k počátkům lidstva a jeho odívání, ozřejmíme si některé důležité pojmy, používané v módních, oděvních i kulturních oborech, jako jsou např. móda, vkus, idoly, trendy atd.

2. Počátky klasické evropské kultury - 18. 2. 2021
Pohoupáme se na bárce směřující po moři na tajuplný ostrov Krétu. Sem směřovaly výpravy dávných obyvatel okolních kontinentů, aby zde zanechaly své stopy. Prohlédneme si labyrint paláce v Knossu, oblečení hrdých ostrovanů atletických postav s komplikovanými účesy, bohyni s hady, šperky a nádherné malby.

3. Všechny cesty vedou k Římu - 4. 3. 2021
Ocitneme se v mírné krajině starodávné Itálie, kam přichází dosud plně nepoznaná kultura tajemných Etrusků. Jejich odívání vykazuje orientální vlivy. Špičaté střevíce, ostrá ramena, mohutné pláště a umění zpracovávat kovy.

4. Cesty byzantské a křesťanské středověké kultury – 18. 3. 2021
Navštívíme dvůr císaře Konstantina, vydáme se po stopách odvážného benátčana Marka Pola, kterého hedvábná stezka zavedla až do starověkého Mongolska a Číny. Vrátíme se do Evropy, po jejímž území se přesouvají kmeny barbarů, Germánů, Slovanů, Visigótů, Keltů atp.

5. Ve stínu lomeného oblouku – 1. 4. 2021
Na objevné pouti za dějinami odívání vstupujeme do období vrcholného středověku. Církevní i světské stavby se pyšní lomenými oblouky, barevná vitrážová okna proteplují prostory ohromných katedrál. Oděvy se začínají tvarovat přímo na tělo.

6. Oděv evropské renesance – 15. 4. 2021
Vydáme se do kolébky renesančního umění, do nádherného města Florencie. Rodové paláce jsou plné umění. Na ulicích potkáme mnoho význačných umělců. Michelangela, Leonarda da Vinci, Donatela, Bruneleschiho, Boticeliho a další. Rod Medici přeje kráse. Rozvíjí se manufakturní výroba nádherných tkanin, gobelínů, užitého umění a řemesel.

Přednášky se konají jednou za čtrnáct dnů v dopoledních hodinách, v době  od 10.00 – 11.30.hod.   Výuka probíhá v učebně č.4. v prvním poschodí na Akademii  Jana Amose Komenského v  Šumperku, nám. Míru č.4. Ke studiu je nutné se přihlásit mailem: prusova@ajak-sumperk.cz, nebo na tel. 603 293 688

                 

Dějiny oděvní kultury (začínáme 11. února 2021)

 

Osnova přenášek:

1. Cestou pravěkého lovce až k úpatí pyramid – 11. 2. 2021
Než se společně vydáme k počátkům lidstva a jeho odívání, ozřejmíme si některé důležité pojmy, používané v módních, oděvních i kulturních oborech, jako jsou např. móda, vkus, idoly, trendy atd.

2. Počátky klasické evropské kultury - 25. 2. 2021
Pohoupáme se na bárce směřující po moři na tajuplný ostrov Krétu. Sem směřovaly výpravy dávných obyvatel okolních kontinentů, aby zde zanechaly své stopy. Prohlédneme si labyrint paláce v Knossu, oblečení hrdých ostrovanů atletických postav s komplikovanými účesy, bohyni s hady, šperky a nádherné malby.

3. Všechny cesty vedou k Římu - 11. 3. 2021
Ocitneme se v mírné krajině starodávné Itálie, kam přichází dosud plně nepoznaná kultura tajemných Etrusků. Jejich odívání vykazuje orientální vlivy. Špičaté střevíce, ostrá ramena, mohutné pláště a umění zpracovávat kovy.

4. Cesty byzantské a křesťanské středověké kultury – 25. 3. 2021
Navštívíme dvůr císaře Konstantina, vydáme se po stopách odvážného benátčana Marka Pola, kterého hedvábná stezka zavedla až do starověkého Mongolska a Číny. Vrátíme se do Evropy, po jejímž území se přesouvají kmeny barbarů, Germánů, Slovanů, Visigótů, Keltů atp.

5. Ve stínu lomeného oblouku – 8. 4. 2021
Na objevné pouti za dějinami odívání vstupujeme do období vrcholného středověku. Církevní i světské stavby se pyšní lomenými oblouky, barevná vitrážová okna proteplují prostory ohromných katedrál. Oděvy se začínají tvarovat přímo na tělo.

6. Oděv evropské renesance – 22. 4. 2021
Vydáme se do kolébky renesančního umění, do nádherného města Florencie. Rodové paláce jsou plné umění. Na ulicích potkáme mnoho význačných umělců. Michelangela, Leonarda da Vinci, Donatela, Bruneleschiho, Boticeliho a další. Rod Medici přeje kráse. Rozvíjí se manufakturní výroba nádherných tkanin, gobelínů, užitého umění a řemesel.

Přednášky se konají jednou za čtrnáct dnů v dopoledních hodinách, v době  od 10.00 – 11.30.hod.   Výuka probíhá v učebně č.4. v prvním poschodí na Akademii  Jana Amose Komenského v  Šumperku, nám. Míru č.4. Ke studiu je nutné se přihlásit mailem: prusova@ajak-sumperk.cz, nebo na tel. 603 293 688

 

 

V měsíci ÚNORU zahajujeme letní semestr 2020/2021 v KS Dolní Studénky tématy:

Dějiny oděvní kultury II.  (začínáme 9. února 2021) 

 

Ve druhé části historických návratů k počátkům oděvní kultury se ocitáme v období po Bílé hoře, kdy Evropu decimují hrůzy třicetileté války, abychom byli následně oslněni nádherou dvora Krále Slunce Ludvíka XIV. Přednáškami provází Ing. Petr Tylínek

1. Z bitevních polí třicetileté války na dvůr Ludvíka XIV. - 9. 2. 2021
2. V rytmu menuetu hravého rokoka.  –  23. 2. 2021
3. Epocha pozdního rokoka Ludvíka XVI. a její  revoluční závěr  – 9. 3. 2021
4. Návrat šlechty a kult bohatého měšťáka doby biedermeieru – 23. 3. 2021
5. Druhé rokoko navrací nejen krinolínu – 6. 4. 2021
6. Evropa dotančí k přelomu 19. a 20. století – 20. 4. 2021

 

Přednášky se konají  jednou za čtrnáct dnů vždy v úterý v dopoledních hodinách v době od 9.00 do 10.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Studénky.

Kalendář akcí

Zobrazit všechny AKCE
Zobrazit všechny AKCE

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější používání našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Souhlasím