PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE | Akademie Šumperk
+420 583 213 013
Menu
+420 583 213 013
Přihláška do kurzu

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

PŘIHLÁŠKY ke studiu v akademickém roce 2022/2023 v KS Šumperk se přijímají.
Studenti jsou ke studiu přijímáni bez přijímacích zkoušek a přihlášku mají možnost podat až do 31.8.2022.Přihlášky se přijímají elektronicky: 

 

pro Bc. studium v Šumperku  >>>  "Bakalářské CŽV"
pro Ing. studium v Šumperku  >>>  "Navazující magisterské CŽV"

 

KONTAKTY
Konzultační středisko
Ing. Jiří Průša, Ph.D., MBA
tel.: 731 571 586
E-mail: prusa@ajak-sumperk.cz

Studijní oddělení PEF ČZU v Praze
Mgr. Alena Lakomá
tel.: 224 382 331
E-mail: lakoma@pef.czu.cz

Důležité odkazy
Univerzitní informační systém

Moodle

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita

 


 

Kombinované studium je vhodné pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí studovat prezenčně. Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního vzdělávání. Student absolvuje méně kontaktních hodin s vyučujícím, studuje samostatně ve virtuálním prostředí, má k dispozici speciální učební pomůcky a je spojen on-line s vyučujícími a fakultou prostřednictvím internetu.


Uplatnění absolventů - studium oboru poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplin s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se jak v institucích místní, regionální i státní správy tak v malých a středních podnicích soukromé sféry. Koncepce oboru vychází z aktuálních potřeb společnosti integrované do evropských struktur.

 

VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ - bakalářský stupeň (Bc.)


První stupeň studia – kurz CŽV (3 semestry):

 • kombinované studium, výuka a jednotlivé zkoušky - sobota a neděle,
 • náplň kurzu vychází z příslušného akreditovaného oboru (Veřejná správa a regionální rozvoj),
 • účastníci celoživotního vzdělávání nemají statut studenta,
 • účastníci kurzu obdrží „Potvrzení o studiu kurzu CŽV“ a „Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole“,
 • cena kurzu za semestr: 15 800,- Kč,
 • platbu za kurz lze započítat do nákladů (organizace, podnikatel),
 • na účastníky celoživotního vzdělávání se vztahuje přiměřeně Studijní a zkušební řád ČZU a ostatní vnitřní předpisy ČZU v Praze,
 • po absolvování kurzu obdrží posluchači osvědčení,
 • absolventi prvního stupně kurzu dále pokračují ve druhém stupni studia (další 3 semestry) - STATUT STUDENTA


Druhý stupeň studia - řádné studium (3 semestry):

 • podmínky přijetí do řádného studia: uzavření všech předepsaných studijních povinností kurzu CŽV, na žádost lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů,
 • absolventům prvního stupně - kurzu budou uznány získané kredity (50% kreditů potřebných k řádnému ukončení stuidia),
 • posluchači mají statut studenta (bezplatné studium),
 • studium je zakončeno vykonáním SZZ - získání titulu bakalář (Bc.) ,
 • absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu na PEF ČZU v Praze - Konzultačním středisku Šumperk

 

 

VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ - navazující magisterský stupeň (Ing.)

 

První stupeň studia – kurz CŽV (2 semestry):

 • kombinované studium, výuka a jednotlivé zkoušky - sobota a neděle,
 • náplň kurzu vychází z příslušného akreditovaného oboru (Veřejná správa a regionální rozvoj),
 • účastníci celoživotního vzdělávání nemají statut studenta,
 • účastníci kurzu obdrží „Potvrzení o studiu kurzu CŽV“ a „Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole“,
 • cena kurzu za semestr: 16 800,- Kč,
 • platbu za kurz lze započítat do nákladů (organizace, podnikatel),
 • na účastníky celoživotního vzdělávání se vztahuje přiměřeně Studijní a zkušební řád ČZU a ostatní vnitřní předpisy ČZU v Praze,
 • po absolvování kurzu obdrží posluchači osvědčení,
 • absolventi prvního stupně kurzu dále pokračují ve druhém stupni studia (další 2 semestry) - STATUT STUDENTA

 

Druhý stupeň studia - řádné studium (2 semestry):

 • podmínky přijetí do řádného studia: uzavření všech předepsaných studijních povinností kurzu CŽV, na žádost lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů,
 • absolventům prvního stupně - kurzu budou uznány získané kredity (50% kreditů potřebných k řádnému ukončení stuidia),
 • posluchači mají statut studenta (bezplatné studium),
 • studium je zakončeno vykonáním SZZ - získání titulu inženýr (Ing.)

 

 


 

Přehled nejdůležitějších termínů:

Den otevřených dveří na PEF ČZU v Praze: 
Termín podání přihlášek: do naplnění kapacity střediska (max. do 31. 8. 2022)
Administrativní poplatek: 750,- Kč
Název banky: Česká spořitelna, a.s.
Účet: 500022222/0800
Variabilní symbol: 1175000122
Konstantní symbol: 179
Specifický symbol: číslo přihlášky
Termín oznámení o přijetí: průběžně, nejpozději do 31.8.2022
Úhrada poplatku za kurz: do stanoveného termínu po oznámení o přijetí

Kalendář akcí

Zobrazit všechny AKCE
Zobrazit všechny AKCE

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější používání našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Souhlasím