Akademie J. A. Komenského
Náměstí Míru 4
787 01 Šumperk
tel: 583 213 013
email:info@ajak-sumperk.cz
www.ajak-sumperk.cz
AKTUALITY
JAZYKOVÉ TESTY
test jazykových znalostí z Aj, Nj,
Fr, It, Rj, Šp
CITY & GUILDS
mezinárodní jazykové zkoušky
PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ
přihlašovací formulář ke studiu

Úvodní stránka


foto škola

Jsme vzdělávací organizace, která působí na trhu od r. 1990. Naše činnost je zaměřena především na výuku všech světových jazyků a pro všechny úrovně znalostí. Pomaturitní jazykové studium, jazykové audity a jazykové zkoušky s mezinárodním certifikátem, jazykové kurzy pro firmy a veřejnost, překlady a tlumočení, jsou našimi prioritami v oblasti jazykového vzdělávání. Od roku 2008 jsme akreditovaným zkušebním centrem pro britské mezinárodní zkoušky City & Guilds platné na mezinárodní úrovni a které jsou také zařazeny v seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT ČR.
Rekvalifikačn
í kurzy, pořádané pro veřejnost a zejména pro uchazeče o zaměstnání jsou uznávanou formou dosažení další kvalifikace a zejména získávání praktických dovedností, které frekventanti kurzů získávají formou praxe přímo na pracovištích. Od školního roku 2010 přicházíme s nabídkou výuky jazyků pro nejmenší přímo v předškolních zařízeních. Učení zábavou a hrou jsou nejúčinnějšími metodami naší práce v oblasti  jazykového vzdělávání.
Od akademického roku 2006/2007 jsme konzultačním střediskem Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, pro studijní obor „Veřejná správa a regionální rozvoj“ v bakalářském a navazujícím magisterském stupni studia, kterému byla udělena
Cena města Šumperka v kategorii vzdělávání za rok 2011.
Univerzita třetího věku je novým vzdělávacím programem pro seniorskou veřejnost.
Akademie Jana Amose Komenského Šumperk získala v roce 2008 „Cenu města Šumperka“ v kategorii vzdělávání.

 AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ


Kvalifikační a rekvalifikační kurz

REKVALIFIKAČNÍ KURZ OSOBNÍHO ASISTENTA PEČOVATEL/KA – ASISTENT HANDICAPOVANÝCH OSOB / ZAHÁJENÍ - 26.10.2015 sociální péče, sociální služby, etika v sociálních službách, osobní asi ...
Datum zahájení kurzu: 26. října 2015

Bakalářské (Bc.) a navazující magisterské (Ing.) studium v KS Šumperk

Příjem přihlášek do bakalářského studia v KS  Šumperk na PEF ČZU v Praze pro akademický rok 2015/2016stále trvá.  
Datum zahájení kurzu: 1. září 2015

Jazykové kurzy pro veřejnost ve školním roce 2015/2016 - A, N, R, I, Fr, Šp

Zahájen zápis do jazykových kurzů pro veřejnost na školní rok 2015/2016 - A, N, R, I, Fr, Š
Datum zahájení kurzu: 21. září 2015